Στην αιχμή της τεχνολογίας

Αναπτύσουμε εφαρμογές με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών υλοποίησης.

Eφαρμογές υπολογιστών στα μέτρα της επιχείρησής σας.

Όταν το υφιστάμενο λογισμικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας ή οι υπάρχουσες λύσεις ενσωματώνουν πολλές αχρείαστες και δαπανηρές λειτουργίες, τότε αναπτύσουμε εμείς τις ζητούμενες εφαρμογές, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία σε πλατφόρμα Java, υιοθετώντας αποτελεσματικές μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού, όπως το Agile Development.

Η διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού εμπεριέχει την διαρκή συνεργασία με τους πελάτες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα κύρια διακριτά βήματα συνοψίζονται ως εξής:

  • Καθορισμός απαιτήσεων-προδιαγραφών.
  • Προγραμματισμός υλοποίησης και ανάλυση ελάχιστων διακριτών στοιχείων λειτουργικότητας.
  • Επαναλαμβανόμενα βήματα υλοποίησης, δοκιμής του κάθε στοιχείου λειτουργικότητας και παράδοσης στον πελάτη προς δοκιμή.
  • Ολοκλήρωση δοκιμών και παράδοση του λογισμικού.

Case study

Ανάπτυξη του λογισμικού HL7 Exporter για ιδιωτικές κλινικές.

Στις αρχές του 2014 ο ΕΟΠΥΥ απαίτησε την κατάθεση εκ μέρους των ιδιωτικών κλινικών των συγκεντρωτικών καταστάσεων κάθε μήνα σε ειδικό αρχείο, βασισμένο στο πρότυπο HL7. Πολλές ιδιωτικές κλινικές κατά την αναζήτηση υφιστάμενων λύσεων, ενημερώθηκαν για πακέτα λογισμικού που ήταν συμβατά με το πρότυπο HL7, αλλά που ήταν ιδιαιτέρως δαπανηρά, αφού προσέφεραν - σχετικά με τις ανάγκες τους - πολλές περιττές λειτουργίες.

Τον Ιούνιο, η e-volution software ανέλαβε την υλοποίηση του λογισμικού HL7 Exporter, που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την συγκέντρωση των απαραίτητων μηνιαίων στοιχείων για κάθε κλινική και την μετατροπή αυτών κατά το πρότυπο HL7. Η πορεία του συγκεκριμένου project ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού:

  • Εκπληρώθηκαν στο σύνολο τους οι απαιτήσεις εξαγωγής συγκεντρωτικών κατά το πρότυπο HL7.
  • Το project ολοκληρώθηκε μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης, με αποτέλεσμα την έγκαιρη παράδοση των στοιχείων και πληρωμή των κλινικών από τον ΕΟΠΥΥ.
  • Το κόστος για τις κλινικές παρέμεινε σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, περίπου στο 1/5 άλλων ανταγωνιστικών λύσεων.

Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη

Για τις εφαρμογές που αναπτύσουμε παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη για την επιδιόρθωση δυσλειτουργιών των ίδιων των εφαρμογών, χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή υπογραφές συμβολαίων.

Επίσης, παρέχουμε συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης για την συντήρηση των εφαρμογών και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, όταν προκύψει πρόβλημα που δεν οφείλεται σε αυτές (πχ. αντικατάσταση εξυπηρετητή ή σταθμών εργασίας).

Υλοποιημένα Projects