Αξιόπιστη φιλοξενία ιστοσελίδων

Βελτιώνουμε διαρκώς τους χρόνους λειτουργίας και την αξιοπιστία της υπηρεσίας.

Υπηρεσία Φιλοξενίας

Παρέχουμε αξιόπιστη φιλοξενία για κάθε ιστότοπο που αναπτύσουμε, σε cloud εξυπηρετητές υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας. Οι εξυπηρετητές βρίσκονται σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους (datacenters) σε Ευρώπη και Αμερική και παρακολουθούνται συνεχώς από κατάλληλο λογισμικό για την σωστή λειτουργία τους. Μετά την αρχική παραμετροποίηση, είμαστε υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία κάθε ιστότοπου και την εφαρμογή τεχνικών λύσεων σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας φιλοξενίας είναι:

  • 2 GB χώρος στον εξυπηρετητή, 40 GB μηνιαία κίνηση δεδομένων, 1-5 λογαριασμοί email.
  • Στατιστικά Στοιχεία, Πρόσβαση FTP, Φιλοξενία Δημοφιλών CMS, Ενσωμάτωση Εργαλείων, Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη.

Πρόσθετα

Κατά απαίτηση, παρέχονται με μικρό επιπλέον κόστος:

  • Πρόσθετος χώρος στον εξυπηρετητή.
  • Επιπλέον κίνηση δεδομένων.
  • Πρόσθετοι λογαριασμοί email.

Τι προσφέρουμε

Στατιστικά Στοιχεία

Παρέχουμε για κάθε ιστότοπο ειδική σελίδα στατιστικών, βασισμένη στο λογισμικό AWstats. Λεπτομερής καταγραφή επισκέψεων και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πρόσβαση FTP

Πρόσβαση στον server φιλοξενίας μέσω πρωτοκόλου ftp για μαζική μεταφόρτωση αρχείων.

Λογαριασμοί Email

Παροχή απαραίτητου αριθμού λογαριασμών email για χρήση από τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των ιστοσελίδων που φιλοξενούμε.

Φιλοξενία Δημοφιλών CMS

Υποστήριξη δημοφιλών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, όπως τα Wordpress και Joomla. Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και αναβαθμίσεων.

Ενσωμάτωση Εργαλείων

Ενσωμάτωση χρήσιμων για την λειτουργία κάθε ιστότοπου εργαλείων και scripts.

Τεχνική Υποστήριξη

Καταγραφή (logging) των λειτουργιών κάθε ιστότοπου και παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης, όταν απαιτείται. Προγραμματισμένες αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος και scripts, κατάλληλη συντήρηση λογισμικού.