Αξιόπιστος Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Υψηλή ποιότητα εξοπλισμού και υπεύθυνη υποστήριξη.

Η βάση λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης.

Η υπολογιστική υποδομή, δεδομένου οτι αποτελεί την πλατφόρμα λειτουργίας και μηχανοργάνωσης της κάθε επιχείρησης, πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και να συντηρείται κατάλληλα, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατό οι περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή απρόβλεπτης διακοπής λειτουργίας. Επιπλέον, πρέπει να είναι γνωστές εκ των προτέρων κρίσιμες παράμετροι, όπως ο ακριβής χρόνος επισκευής σε περίπτωση αστοχίας υλικού, η διαθεσιμότητα σε απαραίτητα ανταλλακτικά και η επιτόπου υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η e-volution software προμηθεύει τους πελάτες της με επιλεγμένο εξοπλισμό που συνοδεύεται από εγγυήσεις πολλών ετών και άμεση τεχνική υποστήριξη. Είτε πρόκειται για σταθμούς εργασίας, για δικτυακό εξοπλισμό ή για άλλες συσκευές, επιλέγουμε εξοπλισμό με γνώμονα τον συνολικό κύκλο αξιοποίησής του και παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετά την πώληση (after sales services).

Η υποστήριξη που προσφέρουμε διακρίνεται σε τρία επίπεδα:

  • Υποστήριξη εξ' αποστάσεως για την επίλυση απλών θεμάτων.
  • Επιτόπου έλεγχος και επιδιόρθωση προβλημάτων.
  • Σε περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος υλικού ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον κατασκευαστή και δρομολογούμε την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προβληματικού υλικού.

Εμπιστευόμαστε εταιρείες όπως η Dell (σταθμοί εργασίας, εξυπηρετητές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές), η Toshiba (φορητοί υπολογιστές), η HP (εξυπηρετητές, οθόνες, εξοπλισμός δικτύου), η Lenovo (σταθμοί εργασίας), η D-Link (εξοπλισμός δικτύου) και η TP-Link (εξοπλισμός δικτύου).

Εταιρείες

  • Dell
  • HP
  • Toshiba
  • Lenovo
  • D-Link
  • TP-Link