Συνδυάζουμε λύσεις

Πλήρης ενσωμάτωση υφιστάμενων λύσεων στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Μέσω της υφιστάμενης τεχνογνωσίας μας, προτείνουμε λύσεις που συνδυάζουν software και hardware, ώστε να παραδώσουμε την αναγκαία λειτουργικότητα σε μία επιχείρηση. Αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας τα "δύσκολα" κομμάτια της τεχνολογίας για λογαριασμό των πελατών μας.

Software

Αναζήτηση υφιστάμενων λύσεων λογισμικού τρίτων εταιριών και παροχή συμβουλευτικής στους πελάτες μας. Εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας παραμετροποίησης και ενσωμάτωσης του λογισμικού από εμάς. Εξέταση σεναρίων χρήσης και παροχή προτάσεων για βελτιώσεις στην ροή των εταιρικών διαδικασιών.

Hardware

Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού πληροφορικής, σκεπτόμενοι τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας μίας επιχείρησης και τις απαίτησεις σε επαγγελματική υποστήριξη. Ισχυροί σταθμοί εργασίας, υψηλής διαθεσιμότητας servers, αξιόπιστος δικτυακός εξοπλισμός και εγγυήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας αποτελούν βασικά στοιχεία των συστημάτων που παραδίδουμε.

Τεχνογνωσία

Βάσεις Δεδομένων

Παραμετροποίηση και συντήρηση συστημάτων βάσεων δεδομένων, όπως MySql Server, Microsoft SQL Server κ.α.

Εμπορικά Προγράμματα

Διάθεση και εγκατάσταση εμπορικού λογισμικού τρίτων εταιρειών, όπως:

  • Λογισμικό έκδοσης αποδείξεων και παρακολούθησης αποθήκης.
  • Λογισμικό καταστημάτων ενττικής λιανικής.
  • Μηχανοργάνωση ξενοδοχείων.
  • Ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιοληψίας.
Εγκατάσταση δικτύου και επίλυση προβλημάτων

Εγκατάσταση δικτύου ή προσθήκη δικτυακού εξοπλισμού και παραμετροποίηση/βελτιστοποίηση.

Ενοποίηση πολλαπλών συνδέσεων ADSL

Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την ενοποίηση πολλαπλών ADSL συνδέσεων. Ρυθμίσεις βέλτιστης χρήσης και υποστήριξης λειτουργιών load balancing/failover.

Παραμετροποίηση και συντήρηση εξυπηρετητών

Εγκατάσταση ενημερώσεων σε Linux ή Windows εξυπηρετητές. Παραμετροποίηση υπηρεσιών τοπικού δικτύου (domain/dns controllers, τοπικοί εξυπηρετητές email).

Παραδείγματα Εφαρμογών

Προμήθεια σταθμών εργασίας, κεντρικού εξυπηρετητή, εκτυπωτών και φορολογικού μηχανισμού. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού κεντρικού εξυπηρετητή, σύνδεση με το λογισμικό των σταθμών εργασίας και παραμετροποίηση. Σχεδίαση εκτυπώσεων και επίδειξη του συστήματος.

Προμήθεια αναγκαίου δικτυακού εξοπλισμού όπως access points, switches και load balancers. Εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης των πόρων του δικτύου στον κύριο σταθμό εργασίας. Τελική παραμετροποίηση, διενέργεια ελέγχων καλής λειτουργίας και επίδειξη χρήσης στον τελικό πελάτη-ιδιοκτήτη.

Προμήθεια του απαραίτητης συσκευής αποθήκευσης backup δεδομένων και των αναγκαίων σκληρών δίσκων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Εγκατάσταση λογισμικού στους σταθμούς εργασίας και τροποίηση χρονοδιαγράμματος αυτόματης λήψης backup. Διενέργεια ελέγχων και παράδοση του συστήματος.