Λογισμικό εξαγωγής συγκεντρωτικών κλινικών HL7exporter

Τεχνολογίες: Javafx, Mysql, HL7