ΕΣΠΕΜ website

Επανασχεδιασμός, αυξημένη λειτουργικότητα, βελτίωση ταχύτητας και μεταφορά του περιεχόμενου από το παλιό website είναι τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο project. Mobile-ready με πλήρες multimedia υλικό και ενδιαφέροντα στοιχεία για τους επισκέπτες.

Τεχνολογίες: java, jsp, html, javascript.

Σχετικά: www.espem.gr