ΕλλΓαλ - Εταιρική ιστοσελίδα

Εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας ΕλλΓαλ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και logistics τροφίμων. Παρουσίαση της εταιρείας, των προϊόντων που διακινούνται, των περιοχών που καλύπτονται και των δρομολογίων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση. Ιστοσελίδα διαθέσιμη σε 2 γλώσσες, με περιβάλλον διαχείρισης του περιεχομένου.

Τεχνολογίες: html, css, jsp, mysql, javascript

Σχετικά: www.ellgal.gr