Ιστοσελίδα Σερετούλης Β. - Προκοπίδης Σ. ΟΕ

Εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας Σερετούλης Β. - Προκοπίδης Σ. ΟΕ. Παρουσίαση της εταιρείας, εμφάνιση των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται, εταιρικοί κατάλογοι, έργα που έχουν υλοποιηθεί, εταιρικά νέα και κατηγορίες βιομηχανιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Τεχνολογίες: html, css, jsp, mysql, javascript

Σχετικά: www.svps.gr