Νέα της e-volution software

Ενημερώσεις για νέα προϊόντα, βελτιώσεις και γενικότερα τεχνολογικά θέματα.

Αναβάθμιση υπηρεσιών φιλοξενίας

Αναβάθμιση υπηρεσιών φιλοξενίας

  • 28-11-2015

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές στους servers που διαθέτουμε, με σημαντικότερες την αναβάθμιση του λογισμικού στους υπάρχοντες και την παραμετροποίηση νέων υψηλής απόδοσης.

Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρουμε, χωρίς αύξηση του κόστους για τους πελάτες μας.

Ειδικά για τους νέους servers, τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος είναι:

  • Βελτιωμένη απόκριση εως 50%.
  • Αύξηση της διαθέσιμης μνήμης, με αποτέλεσμα την υποστήριξη περισσότερο απαιτητικού λογισμικού.
  • Διπλασιασμός του ελάχιστου χώρου αποθήκευσης που παρέχεται (1GB->2GB).
  • Εγκατεστημένες οι τελευταίες εκδόσεις εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών (Java, MySQL, Php) και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Joomla, Wordpress).
  • Δυνατότητα παροχής προς τους πελάτες μας πίνακα ελέγχου (Parallels Plesk) για την βέλτιστη διαχείριση του λογαριασμού τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών (διαχείριση λογαριασμών email, στατιστικά, χρήστες, εγκατάσταση χρήσιμων εφαρμογών, διαχείριση της βάσης δεδομένων κ.α.)
Για το σύνολο των ιστοχώρων που φιλοξενούμε έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για την μεταφορά τους στους νέους servers το οποίο και ακολουθείται χωρίς καθυστερήσεις.